What Is Design Thinking?

What Is Design Thinking?

Bật/Tắt Sub: Vi En

Trong giới kinh doanh, mọi người đều muốn dẫn đầu. Có một cách được gọi là "tư duy thiết kế", một sáng kiến mới để giải quyết những vấn đề của thế giới. Vậy tư duy thiết kế là gì? Câu...

Từ mới
  • Outcome /ˈaʊtkʌm/

    Kết quả, hậu quả, tác động

    The ​result or ​effect of an ​action, ​situation, etc.

  • Method /ˈmeθəd/

    Phương pháp, cách thức

    A way of doing something, often one that involves a system or plan

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711