The Right Way To Learn To Speak English

The Right Way To Learn To Speak English

Bật/Tắt Sub: Vi En

Để chọn được cách học tiếng Anh hiệu quả nhất, bạn cần biết được bản chất việc học của con người. Con người học theo hai cách: học có điều kiện và học một cách vô thức. Khi học tiếng A...

Từ mới
 • Method /ˈmeθəd/

  Phương pháp, cách thức

  A way of doing something, often one that involves a system or plan

 • Resource /ˈriːsɔːrs/

  Tài nguyên; nguồn thông tin; sự tháo vát, tài tháo vát; Trang bị (tiền, vật dụng)

  A supply of something that a country, an organization or a person has and can use, especially to increase their wealth; something that can be used to help achieve an aim, especially a book, equipment, etc. that provides information for teachers and stude...

 • Restaurant /ˈrestrɑːnt/

  Nhà hàng

  A place where you can buy and eat a meal

 • Conversation /ˌkɑːnvərˈseɪʃn/

  Cuộc trò chuyện

  An informal talk involving a small group of people or only two; the activity of talking in this way

 • Course /kɔːrs/

  Món riêng biệt trong bữa ăn; loạt, khóa, đợt, lớp; dĩ nhiên, tất nhiên

  Any of the separate parts of a meal; a series of lessons about a particular subject; of course: used to say 'yes' and emphasize your answer

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711