Choosing a Course and a University

Choosing a Course and a University

Bật/Tắt Sub: Vi En

Lựa chọn khóa học và trường đại học phù hợp thật không hề dễ dàng chút nào. Hãy để video dưới đây giúp bạn nhé!

Từ mới
 • Course /kɔːrs/

  Món riêng biệt trong bữa ăn; loạt, khóa, đợt, lớp; dĩ nhiên, tất nhiên

  Any of the separate parts of a meal; a series of lessons about a particular subject; of course: used to say 'yes' and emphasize your answer

 • Personal /ˈpɜːrsənl/

  Cá nhân, riêng, tư

  Your own; not belonging to or connected with anyone else

 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/

  Trình ứng dụng; lời thỉnh cầu, đơn xin; sự ứng dụng, áp dụng

  A ​computer ​program that is ​designed for a ​particular ​purpose; an ​official ​request for something, usually in writing; a way in which something can be used for a ​particular ​purpose

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711