Money - The Idiot's Guide To Smart People

Money - The Idiot's Guide To Smart People

Bật/Tắt Sub: Vi En

Kẻ ngốc đã bị lấy tiền một cách thông minh như thế nào? Video sau đây sẽ giải thích cho bạn.

Từ mới
  • Function /ˈfʌŋkʃn/

    Chức năng, nhiệm vụ; buổi lễ, buổi họp mặt; Hoạt động, chạy

    The purpose of something or someone; a large, formal party or ceremony; To work or operate

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:290
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:250
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:190
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:040
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:570
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:500
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:420
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:370