Các ngày, tháng và mùa trong năm

Các ngày, tháng và mùa trong năm

1. Các ngày trong tuần 
• Monday /'mʌndi/: Thứ Hai
• Tuesday /'tju:zdi/: Thứ Ba
• Wednesday /'wenzdi/: Thứ Tư
• Thursday /'θə:zdi/: Thứ Năm
• Friday /'fraidi/: Thứ Sáu
• Saturday /'sætədi/: Thứ Bảy
• Sunday /'sʌndi/: Chủ Nhật
Giới từ đi kèm: Khi muốn nói “vào ngày nào trong tuần” thì giới từ “on” sẽ được sử dụng. Ví dụ: “See you on Friday” (Hẹn gặp bạn vào thứ Sáu nhé.)

2. Các tháng trong năm
• January /'ʤænjuəri/ : Tháng một
• February /'februəri/: Tháng hai
• March /mɑ:tʃ/: Tháng ba
• April /’eiprəl/: Tháng tư
• May /mei/: Tháng năm
• June /ʤu:n/: Tháng sáu
• July /ʤu:'lai/: Tháng bảy
• August /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/: Tháng tám
• September /səp'tembə/: Tháng chín
• October /ɔk'toubə/: Tháng mười
• November /nou'vembə/: Tháng mười một
• December /di'sembə/: Tháng mười hai
Giới từ đi kèm: Khi bạn muốn nói đến một việc xảy ra vào tháng nào đó trong năm thì giới từ “in” sẽ được sử dụng. Ví dụ, khi muốn nói “Tôi sinh vào tháng tám” thì tiếng Anh sẽ là “I was born in August.”

3. Các mùa trong năm
• Spring /spriɳ/: Mùa xuân
• Summer /’sʌmə/: Mùa hè
• Fall/Autumn /fɔ:l/ - /'ɔ:təm/: Mùa thu
• Winter /’wɪntər/ : Mùa đông
Giới từ đi kèm: Giới từ “in” đươc thêm vào trước từ chỉ mùa khi bạn muốn nói việc gì xảy ra vào mùa nào. Ví dụ: “It rains more in the winter” (Trời mưa nhiều hơn vào mùa đông.)
 

Từ mới

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:5515
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3610
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:201
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:067
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3012
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:439
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:448
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:516