"What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

  • Trang chủ
  • "What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

"What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

Hội thoại:

NATASHA: What time is it? We’re going to be late!

 

TONY: It’s a quarter after seven. We’re on time. Don’t panic.

 

NATASHA: But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We’ll never make it there with all this evening traffic.

 

TONY: Sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8:00. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car?

 

Bản dịch:

NATASHA: Bây giờ là mấy giờ rồi? Chúng ta sẽ muộn mất!

 

TONY: Bây giờ là 7h15. Chúng ta sẽ đúng giờ thôi. Đừng hoang mang.

 

NATASHA: Mình đã nghĩ là chúng ta phải có mặt ở nhà hàng vào 7h30 cho bữa tiệc bất ngờ. Chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó với giao thông buổi tối này.

 

TONY: Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Giờ cao điểm gần qua rồi. Dù sao thì bữa tiệc bắt đầu vào lúc 8h. Nhưng mình cần giúp đỡ với các chỉ dẫn . Bạn có thể gọi cho nhà hàng và hỏi họ chúng ta đỗ xe ở đâu không?

 

Từ mới:

  • panic /'pænik/: hoang mang
  • restaurant /'restərʤ:ɳ/: nhà hàng
  • traffic /træfik/: giao thông
  • rush hour /rʌʃ 'auə/: giờ cao điểm
  • direction /di'rekʃn/: sự chỉ dẫn

 

Chú ý:

  • "It's a quarter after seven" là cách nói khác của câu "It's 15 minutes past 7:00". Cả hai đều có nghĩa là “bây giờ là 7h15”.

 

  • "Rush hour" là thời gian trong ngày (thường vào sáng và chiều tối) khi mà đường xá và giao thông bị tắc nghẽn bởi mọi người trở về từ nơi học tập và làm việc trên xe buýt, xe máy, xe ô tô,...
Từ mới

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715