Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

  • Trang chủ
  • Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

Hội thoại:

MARK: Excuse me. Could you tell me where the library is?

NANCY: Yes, it’s that way. You go three blocks to Washington Street, then turn right. It’s on the corner, across from the bank.

MARK: Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet.

NANCY: Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don’t know where everything is!

 

Bài dịch:

MARK: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu không ạ?

NANCY: Vâng, nó ở đường kia. Bạn hãy đi qua ba con đường đến phố Washington, sau đó rẽ phải. Nó nằm ở trong góc, đối diện với ngân hàng.

MARK: Cảm ơn bạn. Mình mới ở thành phố vài ngày, vì vậy mình thật sự vẫn chưa biết đường xá xung quanh.

NANCY: Ồ, mình biết bạn cảm thấy như nào mà. Chúng mình đã chuyển đến đây từ 1 năm trước nhưng mình vẫn không biết mọi thứ ở đâu cả.

 

Từ vựng:

  • library /'laibrəri/ : thư viện
  • corner /'kɔ:nə/ : góc
  • bank /bæɳk/ : ngân hàng
  • town /taun/ : thành phố

 

Chú ý:

  • Cách nói "Could you tell me.." lịch sự hơn cách nói "Can you tell me…" một chút. Với trường hợp bạn nói chuyện/ hỏi đường những người lần đầu tiên gặp mặt thì cách nói đầu tiên hay được sử dụng hơn.
  • "Could you tell me where the library is?": Mặc dù có từ "where" nhưng vì đây là câu hỏi gián tiếp nên chủ ngữ "the library" đứng ở trước động từ "is". Vị trí các từ ngữ ngược lại với câu hỏi trực tiếp (Where is the library?)
  • "I know how you feel" là cách nói của "I understand" (Tôi hiểu mà). Khi người nói nhấn mạnh từ "feel" tức là người nói muốn thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông.
Từ mới

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715