Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

  • Trang chủ
  • Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

Hội thoại mẫu - Asking Directions (Hỏi đường)

Hội thoại:

MARK: Excuse me. Could you tell me where the library is?

NANCY: Yes, it’s that way. You go three blocks to Washington Street, then turn right. It’s on the corner, across from the bank.

MARK: Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet.

NANCY: Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don’t know where everything is!

 

Bài dịch:

MARK: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu không ạ?

NANCY: Vâng, nó ở đường kia. Bạn hãy đi qua ba con đường đến phố Washington, sau đó rẽ phải. Nó nằm ở trong góc, đối diện với ngân hàng.

MARK: Cảm ơn bạn. Mình mới ở thành phố vài ngày, vì vậy mình thật sự vẫn chưa biết đường xá xung quanh.

NANCY: Ồ, mình biết bạn cảm thấy như nào mà. Chúng mình đã chuyển đến đây từ 1 năm trước nhưng mình vẫn không biết mọi thứ ở đâu cả.

 

Từ vựng:

  • library /'laibrəri/ : thư viện
  • corner /'kɔ:nə/ : góc
  • bank /bæɳk/ : ngân hàng
  • town /taun/ : thành phố

 

Chú ý:

  • Cách nói "Could you tell me.." lịch sự hơn cách nói "Can you tell me…" một chút. Với trường hợp bạn nói chuyện/ hỏi đường những người lần đầu tiên gặp mặt thì cách nói đầu tiên hay được sử dụng hơn.
  • "Could you tell me where the library is?": Mặc dù có từ "where" nhưng vì đây là câu hỏi gián tiếp nên chủ ngữ "the library" đứng ở trước động từ "is". Vị trí các từ ngữ ngược lại với câu hỏi trực tiếp (Where is the library?)
  • "I know how you feel" là cách nói của "I understand" (Tôi hiểu mà). Khi người nói nhấn mạnh từ "feel" tức là người nói muốn thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông.
Từ mới

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:5515
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3610
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:201
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:067
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3012
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:439
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:448
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:516