Be Confident Not Stubborn

Be Confident Not Stubborn

Bật/Tắt Sub: Vi En

Có tự tin để tiến lên phía trước và đứng vững với ý tưởng của bạn là một bài học cuộc sống vô cùng quan trọng. Cố chấp sẽ khiến bạn gặp khó khăn.

Từ mới
  • Role /roʊl/

    Vai (diễn)

    An actor’s part in a play, film or movie, etc.

  • Stubborn /ˈstʌbərn/

    Bướng bỉnh, cứng đầu

    Determined not to change your opinion or attitude

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715