Leadership: How to give feedback in a positive way

  • Trang chủ
  • Leadership: How to give feedback in a positive way

Leadership: How to give feedback in a positive way

Bật/Tắt Sub: Vi En

Hãy cùng xem video sau để biết cách đưa ra những lời nhận xét một cách tích cực các bạn nhé!

Từ mới
  • Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

    Cá nhân; Một mình, riêng lẻ

    A ​single ​person or thing, ​especially when ​compared to the ​group or set to which they ​belong; Considered separately from the other things in a ​group

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715