Human Resources Management

Human Resources Management

Bật/Tắt Sub: Vi En

Khi bạn có điều bất bình trong công việc, cần thương thảo hợp đồng của bạn hoặc muốn tuyển dụng thêm người vào phòng ban của mình, bạn nói điều đó với ai? Chính là Giám đốc nhân sự! Tìm hi...

Từ mới
 • Resource /ˈriːsɔːrs/

  Tài nguyên; nguồn thông tin; sự tháo vát, tài tháo vát; Trang bị (tiền, vật dụng)

  A supply of something that a country, an organization or a person has and can use, especially to increase their wealth; something that can be used to help achieve an aim, especially a book, equipment, etc. that provides information for teachers and stude...

 • Monitor /ˈmɑːnɪtər/

  Màn hình; người giám sát; lớp trưởng

  A ​computer ​screen or a ​device with a ​screen on which words or ​pictures can be ​shown; a ​person who has the ​job of ​watching or ​noticing ​particular things; a ​child in ​school who has ​special ​jobs to do

 • Professional /prəˈfeʃənl/

  Chuyên viên, tay nhà nghề; Chuyên nghiệp, nhà nghề

  A person who does a job that needs special training and a high level of education; Related to ​work that ​needs a high ​level of ​education or ​special ​training

 • Match /mætʃ/

  Trận đấu, cuộc thi đấu; que diêm; Xứng, hợp

  A sports event where people or teams compete against each other; a thin, wooden stick that produces a flame when you rub one end of it against a rough surface; If two things match, they are the same colour or type

 • Talent /ˈtælənt/

  Tài năng, nhân tài

  (Someone who has) a ​natural ​ability to be good at something, ​especially without being ​taught

 • Coach /koʊtʃ/

  Huấn luyện viên; Huấn luyện

  A person who trains a person or team in sport; To train somebody to play a sport, to do a job better, or to improve a skill

 • Path /pæθ/

  Đường mòn, đường nhỏ

  A way or track that is built or is made by the action of people walking

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715