How Good Managers Listen

How Good Managers Listen

Bật/Tắt Sub: Vi En

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý giỏi? Video này sẽ giúp các nhà lãnh đạo biết cách lắng nghe tốt hơn, và người học Tiếng Anh sẽ học các từ vựng về kinh doanh và giao tiếp.

Từ mới
 • Leadership /ˈliːdərʃɪp/

  Khả năng lãnh đạo; cương vị lãnh đạo, sự lãnh đạo; bộ phận lãnh đạo

  The set of characteristics that makes a good ​leader; the ​position or ​fact of being the ​leader; [the leadership] the ​person or ​people in ​charge of an ​organization

 • Colleague /ˈkɑːliːɡ/

  Bạn đồng nghiệp ở cùng vị trí và cấp bậc

  A person that you work with, especially in a profession or a business

 • Manager /ˈmænɪdʒər/

  Người quản lý, nhà quản lý

  The ​person who is ​responsible for ​managing a ​company, ​store, etc., or a ​department of a ​company, etc.

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711