Run Effective Business Meetings

Run Effective Business Meetings

Bật/Tắt Sub: Vi En

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý giỏi? Video này sẽ giúp các nhà lãnh đạo biết cách lắng nghe tốt hơn, và người học Tiếng Anh sẽ học các từ vựng về kinh doanh và giao tiếp.

Từ mới
 • Implement /ˈɪmplɪment/

  Thực hiện

  To put a ​plan into ​action

 • Function /ˈfʌŋkʃn/

  Chức năng, nhiệm vụ; buổi lễ, buổi họp mặt; Hoạt động, chạy

  The purpose of something or someone; a large, formal party or ceremony; To work or operate

 • Argument /ˈɑːrɡjumənt/

  Cuộc tranh luận; lý lẽ, luận cứ

  A conversation or discussion in which two or more people disagree, often angrily; a reason or reasons why you support or oppose an idea, action, etc.

 • Line /laɪn/

  Dòng sản phẩm

  A ​range of similar ​products

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715