IELTS Speaking Test Part 2 - Individual Talk (Lester)

 • Trang chủ
 • IELTS Speaking Test Part 2 - Individual Talk (Lester)

IELTS Speaking Test Part 2 - Individual Talk (Lester)

Bật/Tắt Sub: Vi En

Bài thi nói IELTS thường chia làm 3 phần, ở video trước chúng ta đã cùng Sujatha tham gia phần 1, phần giới thiệu của bài nói. Trong video này hãy cùng xem phần 2, phần nói cá nhân của Lester các bạn nhé.

Từ mới
 • Costume /ˈkɑːstuːm/

  Quần áo, y phục, trang phục

  The clothes worn by people from a particular place or during a particular historical period

 • Relative /ˈrelətɪv/

  Họ hàng; Có liên quan

  A person who is in the same family as somebody else; Considered in relation or in proportion to something else

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1924
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715