IELTS Task 1 Writing: Tips And Advice

IELTS Task 1 Writing: Tips And Advice

Bật/Tắt Sub: Vi En

Bài thi viết số 1 của kỳ thi IELTS vẫn luôn là một thử thách đáng ngại đối với các sỹ tử. Video này sẽ cung cấp một số lời khuyên và mẹo làm bài thi, những điều nên và không nên, nhằm giúp ng...

Từ mới
  • Thought /θɔːt/

    Ý kiến, ý tưởng; sự suy nghĩ, quá trình suy nghĩ; ý nghĩ, tư duy, tư tưởng

    An idea or opinion; the activity of thinking, or when you think about something carefully; a set of ideas about a particular subject

  • Score /skɔːr/

    Điểm số, bàn thắng; Đạt được (điểm, thắng lợi...); (thể dục, thể thao) làm bàn, ghi bàn; đạt điểm thắng

    The number of points someone gets in a game or test; To ​win or get a ​point, ​goal, etc. in a ​competition, ​sport, ​game, or ​test

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1924
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715