Sustainability And Value Chain

Sustainability And Value Chain

Bật/Tắt Sub: Vi En

Phần lớn các công ty lo lắng về vấn đề môi trường, làm cách nào để họ vừa phát triển kinh doanh vừa giảm tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường. Unilever là một thương hiệu lớn, họ đã gặp nh...

Từ mới
  • Ambitious /æmˈbɪʃəs/

    Nhiều tham vọng

    Having a ​strong ​wish to be ​successful, ​powerful, or ​rich

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711