Improve English For The IELTS Speaking Test: Pronunciation

 • Trang chủ
 • Improve English For The IELTS Speaking Test: Pronunciation

Improve English For The IELTS Speaking Test: Pronunciation

Bật/Tắt Sub: Vi En

Video này giải thích những tiêu chí về phát âm được quan tâm trong khi việc đánh giá bài thi nói IELTS, bao gồm trọng âm từ, nhấn giọng trong câu, ngữ điệu và chia khúc. Những gợi ý giúp bạn thực hành...

Từ mới
 • Score /skɔːr/

  Điểm số, bàn thắng; Đạt được (điểm, thắng lợi...); (thể dục, thể thao) làm bàn, ghi bàn; đạt điểm thắng

  The number of points someone gets in a game or test; To ​win or get a ​point, ​goal, etc. in a ​competition, ​sport, ​game, or ​test

 • Response /rɪˈspɑːns/

  Sự trả lời, đáp lại, phản hồi

  An answer or reaction to something that has been said or done

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711