The Power Of A Great Introduction

The Power Of A Great Introduction

Bật/Tắt Sub: Vi En

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một lời mở đầu ấn tượng. Carolyn Mohr đã lấy dẫn chứng từ cách mà các nhà văn vĩ đại như Charles Dickens and Kurt Vonnegut đã sử dụng trong các tác phẩm...

Từ mới
  • Element /ˈelɪmənt/

    Yếu tố, phần tử

    A necessary or typical part of something

  • Elbow /ˈelbəʊ/

    Khủy tay

    The joint between the upper and lower parts of the arm where it bends in the middle

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0423
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5723
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715