Why It Pays To Work Hard?

Why It Pays To Work Hard?

Bật/Tắt Sub: Vi En

Không có gì dễ dàng, đằng sau mỗi thành công là rất nhiều giờ làm việc chăm chỉ. Nghe có vẻ đáng ngại, nhưng Richard St. John đã đề nghị tiến hành một sự thay đổi đơn giản trong thái độ để bi...

Từ mới
  • Talent /ˈtælənt/

    Tài năng, nhân tài

    (Someone who has) a ​natural ​ability to be good at something, ​especially without being ​taught

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715