The Importance Of Focus

The Importance Of Focus

Bật/Tắt Sub: Vi En

Tập trung là chìa khóa của thành công. Sử dụng ví dụ về những người nổi tiếng từ các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như Bill gates,James Cameron, Quincy Jones, và Larry Page, Richard St. John cho thấy lý do t...

Từ mới
  • Distraction /dɪˈstrækʃn/

    Điều làm sao lãng, đứng quãng

    A thing that takes your attention away from what you are doing or thinking about

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1924
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715