English Conversation Topics - Asking About Job Vacancies

  • Trang chủ
  • English Conversation Topics - Asking About Job Vacancies

English Conversation Topics - Asking About Job Vacancies

Bật/Tắt Sub: Vi En

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc thì bài hội thoại này chính là dành cho bạn đấy. Hãy xem kỹ và ghi lại những câu hay để sẵn sàng thảo luận cho vị trí công việc bạn mong muốn nhé!

Từ mới
  • Resource /ˈriːsɔːrs/

    Tài nguyên; nguồn thông tin; sự tháo vát, tài tháo vát; Trang bị (tiền, vật dụng)

    A supply of something that a country, an organization or a person has and can use, especially to increase their wealth; something that can be used to help achieve an aim, especially a book, equipment, etc. that provides information for teachers and stude...

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711