Learn British Holidays - Easter

Learn British Holidays - Easter

Bật/Tắt Sub: Vi En

Bạn có biết ý nghĩa đằng sau những quả trứng Phục sinh không? Lễ truyền thống này của nước Anh đã thay đổi như thế nào? Cuộc thi lăn trứng và cuộc Diễu hành Mũ phục sinh là như ...

Từ mới
 • Competition /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/

  Cuộc thi, cuộc cạnh tranh

  An event in which people compete with each other to find out who is the best at something

 • Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/

  Đồ trang trí, việc trang hoàng

  A thing that makes something look more attractive on special occasions

 • Easter /ˈiːstər/

  Lễ Phục sinh

  A Sunday in March or April when Christians remember the death of Christ and his return to life

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711