Tips For Better Communication

Tips For Better Communication

Bật/Tắt Sub: Vi En

Bồn chồn, không thoải mái thường khiến mọi người có những cuộc phỏng vấn không được tốt đẹp như mong muốn. Bạn muốn có một hình ảnh chuyên nghiệp và ấn tượng? Hãy cùng học những mẹo phỏ...

Từ mới
  • Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

    Truyền đạt thông tin; ngôn ngữ, tiếng; loại từ, cụm từ cụ thể

    Communication between people, usually using words; a type of communication used by the people of a particular country; words of a particular type, especially the words used by people in a particular job

  • Confident /ˈkɑːnfɪdənt/

    Tự tin; tin chắc, chắc chắn

    Feeling sure about your own ability to do things and be successful; feeling certain that something will happen in the way that you want or expect

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711