How To Talk About ADVANTAGES And DISADVANTAGES

 • Trang chủ
 • How To Talk About ADVANTAGES And DISADVANTAGES

How To Talk About ADVANTAGES And DISADVANTAGES

Bật/Tắt Sub: Vi En

Trong tiếng Anh, chúng ta thường nói về những thuận lợi và bất lợi của một vấn đề nào đó. Bạn chắc chắn sẽ bắt gặp dạng bài tập này trong các bài thi IELTS và TOEFL hay trong công việc cũng như gi...

Từ mới
 • Aspect /ˈæspekt/

  Khía cạnh

  A particular part or feature of a situation, an idea, a problem, etc.; a way in which it may be considered

 • Argument /ˈɑːrɡjumənt/

  Cuộc tranh luận; lý lẽ, luận cứ

  A conversation or discussion in which two or more people disagree, often angrily; a reason or reasons why you support or oppose an idea, action, etc.

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1924
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715