Listening And Understanding In 3 Easy Steps

Listening And Understanding In 3 Easy Steps

Bật/Tắt Sub: Vi En

Nhiều bạn khi học tiếng Anh thường gặp vấn đề trong việc nghe và cảm thấy rất bối rối khi nói chuyện với người nước ngoài vì không hiểu hết được những gì mà họ nói. Vậy những lúc gặp trư...

Từ mới
 • Strategy /ˈstrætədʒi/

  Chiến lược; sự vạch kế hoạch, chiến lược

  A plan that you use to achieve something; the act of planning how to achieve something

 • Repeat /rɪˈpiːt/

  Nhắc lại, lặp lại, làm lại; kể lại, thuật lại

  To say or do something more than once; to tell someone something that someone else has told you

 • Conversation /ˌkɑːnvərˈseɪʃn/

  Cuộc trò chuyện

  An informal talk involving a small group of people or only two; the activity of talking in this way

 • Fantastic /fanˈtastɪk/

  Tuyệt vời, xuất sắc

  Extremely good; excellent

 • Confused /kənˈfjuːzd/

  Bối rối, lúng túng; lộn xộn, không rõ ràng

  Unable to think clearly or to understand something; not clear and therefore difficult to understand

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711