The Infamous And Ingenious Ho Chi Minh Trail

The Infamous And Ingenious Ho Chi Minh Trail

Bật/Tắt Sub: Vi En

Đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử đã được người Mỹ công nhận là "Một trong những thành tựu to lớn về kỹ thuật quân sự trong thế kỷ 20" của người Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu thêm về con đường...

Từ mới
  • Celebrate /ˈselɪbreɪt/

    Kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm, ăn mừng; tán dương, ca tụng, tôn vinh

    To show that a day or an event is important by doing something special on it; to ​express ​admiration and ​approval for something or someone

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711