Justin Bieber - Mini Biography

Justin Bieber - Mini Biography

Bật/Tắt Sub: Vi En

Anh chàng ca sĩ Jusin Bieber chưa bao giờ hết sức hút đối với các fan hâm mộ. Bạn đã biết được bao nhiều về anh chàng ca sỹ đã trở thành hiện tượng của Youtube một thời này? Cùng tìm hiểu thêm n...

Từ mới
 • Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

  Thế hệ, đời con cháu; giai đoạn của một thế hệ cụ thể; sự sinh ra, sự phát sinh ra

  All the people who were born at about the same time; a single stage in the history of a family; the production of something, especially electricity, heat, etc.

 • Relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

  Mối quan hệ

  The way in which two or more people or things are connected, or the state of being connected

 • Image /ˈɪmɪdʒ/

  Hình ảnh, hình tượng

  The impression that a person, an organization or a product, etc. gives to the public

 • Star /stɑːr/

  Nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh); ngôi sao, tinh tú; Đóng vai chính

  A famous singer, actor, sports person, etc.; a ball of burning gases that you see as a small point of light in the sky at night; To have one of the main parts in a film or movie, play, etc.

 • Talent /ˈtælənt/

  Tài năng, nhân tài

  (Someone who has) a ​natural ​ability to be good at something, ​especially without being ​taught

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2919
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2516
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1916
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0416
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5720
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5014
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4217
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3913
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3711