Luyện nghe - Bài giảng - Hội Thoại

 • Lesson 1. A day of Helen
  Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
  07/12/2017 10:20
  18
 • Lesson 2: What's your name?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
  07/12/2017 10:49
  4
 • Lesson 3: Where are you from?
  Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
  07/12/2017 11:08
  5
 • Lesson 4: Where do you work?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp của ai đó, hỏi về nơi làm việc của ai đó và cách dùng thì hiện tại đơn giản để nói về nghề nghiệp của ai đó.
  07/12/2017 11:10
  8
 • Lesson 5. How much is it?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học về các đại từ chỉ định, phân biệt "one"và "ones", hỏi và trả lời về giá cả.
  07/12/2017 11:27
  3
 • Lesson 6: Which one do you prefer?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời xem ai đó thích gì hơn, tính từ ngắn và tính từ dài, so sánh hơn của tính từ.
  07/12/2017 11:13
  8
 • Lesson 7: Do you like jazz?
  Trong bài học này, các bạn sẽ được học về cách dùng thì hiện tại đơn giản để hỏi về sở thích của ai đó và cách sử dụng các đại từ nhân xưng.
  07/12/2017 11:13
  6
 • Lesson 8: What an interesting family!
  Trong bài này, các bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời về các thành viên trong gia đình và các dạng rút gọn của động từ "to be".
  07/12/2017 11:18
  6
 • Lesson 9: How often do you exercise?
  Trong bài này, các bạn sẽ được học về các trạng từ tần suất và cách dùng thì hiện tại để hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên của hành động.
  07/12/2017 11:28
  3
 • Lesson 10: What did you do this weekend?
  Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách dùng thì quá khứ đơn để hỏi và trả lời về cuối tuần của ai đó đã diễn ra như thế nào.
  07/12/2017 10:22
  0
 • Lesson 11: How was your trip?
  Trong bài này, các bạn sẽ được học về thì quá khứ của "be" và cách dùng thì quá khứ đơn để hỏi và trả lời về kỳ nghỉ của ai đó đã diễn ra như thế nào.
  07/12/2017 10:24
  0
 • Lesson 12. A new neighborhood
  Trong bài học này bạn sẽ được học về giới từ chỉ nơi chốn và cách hỏi về một địa điểm nào nó.
  07/12/2017 10:25
  0