Luyện nghe - Bài giảng - Truyện

 • Khi thần Mặt Trời trốn trong hang
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "When the Sun hid in her cave" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  26/10/2017 09:28
  7
 • Cáo và Quạ
  Câu chuyện "Cáo và Quạ" qua tranh và giọng kể thú vị. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.
  25/10/2017 16:18
  7
 • Con Sếu có lòng biết ơn
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Con Sếu có lòng biết ơn". Hãy xem câu chuyện này có gì thú vị nào? Và bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:16
  4
 • Con ngựa gỗ
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "When the Sun hid in her cave" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:16
  1
 • Công Chúa Đom Đóm
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Firefly Princess" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:15
  2
 • Bác sỹ và nàng tiên
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The doctor and the fairy princess" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:13
  4
 • Phù thủy tập sự
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The sorcerer's apprentice" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:07
  5
 • Con chuột và những mẩu móng tay
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The mouse and the fingernails" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:06
  7
 • Thợ dệt vải và con rồng
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 1" và hiểu ý nghĩa mà phần 1 của câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:06
  8
 • Gió mùa
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 3" và hiểu ý nghĩa mà phần 3 của câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:06
  4
 • Công Chúa và Hạt Đậu
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The princess and the Pea" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:06
  6
 • Đám cưới thần Thor - Phần 3
  Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Thor's wedding - Part 3" và hiểu ý nghĩa mà phần 1 của câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.
  25/10/2017 16:05
  4