Danh sách thuê bao trúng giải 1

Danh sách thuê bao trúng giải 1

Thuê Bao Trúng Giải chương trình "Học Hăng Say Nhận Quà Ngay" giai đoạn từ 17/04/2017 đến 16/05/2017
Thuê Bao Trúng Giải: 0934629xxx. Điểm số kỳ xét giải: 480.000. Thời gian trả lời: 00:00:04s. 
Thuê Bao Dự Phòng 1: 01206714xxx. Điểm số kỳ xét giải: 480.000. Thời gian trả lời: 00:00:05s.
Thuê Bao Dự Phòng 2: 01262871xxx. Điểm số kỳ xét giải: 480.000. Thời gian trả lời: 00:00:06s.
Thuê Bao Dự Phòng 3: 0939535xxx. Điểm số kỳ xét giải: 480.000. Thời gian trả lời: 00:00:06s.
Thuê Bao Dự Phòng 4: 0931027xxx. Điểm số kỳ xét giải: 480.000. Thời gian trả lời: 00:00:07s.

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715