Cách phát âm đuôi “ed”

Cách phát âm đuôi “ed”

1. Phát âm là /id/

- Khi từ có phát âm kết thúc là /t/ hoặc /d/

- Ví dụ:

  • Want /wɔnt/ kết thúc bằng /t/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /’wɔntid/ (She wanted to have a pink doll.)
  • Need /ni:d/ kết thúc bằng /d/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /’ni:did/ (She needed a cup of coffee.)

2. Phát âm là /t/

- Khi từ có phát âm kết thúc là /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/

- Ví dụ:

  • Laugh /lɑ:f/ có phát âm kết thúc là /f/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /lɑ:ft/ (She laughed so hard because of the funny tail.)
  • Hope /houp/ có phát âm kết thúc là /p/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /houpt/ (I hoped we could win.)

3. Phát âm là /d/

-  Khi từ có phát âm kết thúc là phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

- Ví dụ:

  • Love /lʌv/ có phát âm kết thúc là /v/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /lʌvd/ (She loved her friend so much.)
  • Smile /smail/ có phát âm kết thúc là /l/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /smaild/ (She smiled with me.)

 

Như vậy, đuôi "ed" có 3 cách phát âm là /id/, /t/, /d/ với các trường hợp khác nhau, phụ thuộc vào phát âm cuối cùng của từ đó. Hãy cùng luyện tập để có thể phát âm "ed" thật "chuẩn" các bạn nhé!

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715