Từ vựng chủ đề nhà hàng (Phần 1)

Từ vựng chủ đề nhà hàng (Phần 1)

1. Một số vật dụng trong nhà hàng

 • Bowl /boul/: tô
 • Chopsticks /'tʃɔpstiks/: đũa
 • Cup /kʌp/: cái tách uống trà
 • Glass /glɑ:s/: cái ly
 • Fork /fɔ:k/: nĩa
 • Knife /naif/: dao
 • Ladle /'ledl/: cái vá múc canh
 • Napkin /'næpkin/: khăn ăn
 • Pitcher /'pitʃə/: bình nước
 • Plate /pleit/: đĩa
 • Spoon /spu:n/: muỗng
 • Straw /strɔ:/: ống hút
 • Table cloth /'teiblklɔθ/: khăn trải bàn
 • Teapot /'ti:pɔt/: ấm trà
 • Tongs /'tɔɳz/: cái kẹp gắp thức ăn

 

2. Một số món ăn nhanh trong nhà hàng

 • French fries /frentʃ  fraɪz/: khoai tây chiên
 • Pizza / `pitsə /: bánh pizza
 • Hamburger /'hæmbə:gə/: bánh kẹp hình tròn,có nhân thịt và rau
 • Hotdog /hɔtdɔg/: bánh kẹp xúc xích
 • Ketchup /'ketʃəp/: tương cà chua
 • Chili sauce /'tʃɪli /sɔ:s/ : tương ớt
 • Mustard /'mʌstəd/: mù tạc
 • Mayonnaise /,meiə'neiz/: sốt ma-don-ne

 

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:5515
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3610
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:201
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:067
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3012
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:439
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:448
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:516