Một số từ vựng chủ đề nhà hàng (Phần 2)

 • Trang chủ
 • Một số từ vựng chủ đề nhà hàng (Phần 2)

Một số từ vựng chủ đề nhà hàng (Phần 2)

3. Một số loại đồ uống

 • Alcohol /'ælkəhɔl/: đồ có cồn
 • Beer  /bɪə/: bia
 • Cocktail /'kɔkteil/: rượu cốc-tai
 • Coffe /'kɔfi/: cà phê
 • Coke /kouk/: nước ngọt
 • Juice /dʤu:s/: nước ép hoa quả
 • Lemonade /,lemə'neid/: nước chanh
 • Milk /milk/: sữa
 • Smoothie /'smuːðɪ/: sinh tố
 • Soda /'soudə/: nước sô-đa
 • Tea /ti:/: trà
 • Wine /wain/: rượu

4. Một số loại bánh trong nhà hàng

 • Apple pie /‘æpl pai:/ : bánh táo
 • Bread and butter pudding /bred ənd bʌttə pudiη/ : bánh mì ăn kèm bánh pút-đinh bơ
 • Cheesecake /t∫i:z keik/  : bánh phô mai
 • Chocolate cake /‘t∫ɔkəlit keik/ : bánh ga tô sô cô la
 • Chocolate mousse /‘t∫ɔkəlit mau:s/ : bánh kem sô cô la
 • Custard /‘kʌstəd/ : món sữa trứng
 • Lemon meringue pie /‘lemən mə’ræη pai:/ : bánh kem chanh
 • Lemon tart /‘lemən ta:t/ : bánh tart chanh
 • Pancakes /‘pænkeik/ : bánh rán
 • Pudding /pudiη/ : bánh mềm pút-đinh
 • Sorbet /‘sɔ:bət/ : kem trái cây
 • Trifle /‘traifl/ : bánh xốp kem.

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715