Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

 • Trang chủ
 • Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

1. Hỏi đường

 • Excuse me, do you know where the ____ is? (Xin lỗi, bạn có biết ___ ở đâu không?)
 • Excuse me, could you tell me how to get to ___? (Xin lỗi, bạn có thể chỉ đường cho tôi đến___ được không?)
 • Excuse me, where am I? (Xin lỗi, tôi đang ở chỗ nào vậy ạ?)
 • Are we on the right road for___? (Chúng tôi có đang đi đúng đường đến___ phải không?)
 • Can you show me on the map? (Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ được không?)
 • I’m looking for___. (Tôi đang tìm ___)
 • Is this the right way for___? (Đây có phải đường đi___ không?)
 • Please tell me the way to ___. (Làm ơn hãy chỉ cho tôi đường đến ___.)
 • Where is the ___, please? (Làm ơn cho biết ___ ở đâu vậy ạ?)

 

2. Chỉ đường

 • It’s this/that way. (Nó ở đường này/ đường kia.)
 • It’ll be on the right. (Nó ở bên phải của bạn.)
 • It’ll be___ (Chỗ đó ở___)
 • It’s over there. (Nó ở kia.)
 • Go down there. (Đi xuống đó.)
 • Go straigh ahead. (Đi thẳng về phía trước.)
 • Continue past the___ (Tiếp tục đi qua___)
 • Take the first/ the second on the right. (Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên/thứ hai.)
 • You’re going wrong way. (Bạn đang đi sai đường rồi.)
 • Keep going  for another kilometre. (Hãy tiếp tục đi thêm 1km nữa.)

 

3. Hỏi khoảng các bao xa

 • How far is it? (Chỗ đó cách đây bao xa?)
 • How far is it to___? (___ cách đây bao xa?)
 • How far is it from____ to___? (Đi từ ___ đến ___ mất bao xa?)
 • How far am I from the ___? (Tôi còn cách ___bao xa nữa?)
 • How long does it take to go on foot from here to ___? (Đi bộ từ đây đến ___mất bao lâu?)

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:55326
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3629
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:2018
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:0616
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3048
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:4310
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:449
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:5111