Các ngày, tháng và mùa trong năm

Các ngày, tháng và mùa trong năm

1. Các ngày trong tuần 
• Monday /'mʌndi/: Thứ Hai
• Tuesday /'tju:zdi/: Thứ Ba
• Wednesday /'wenzdi/: Thứ Tư
• Thursday /'θə:zdi/: Thứ Năm
• Friday /'fraidi/: Thứ Sáu
• Saturday /'sætədi/: Thứ Bảy
• Sunday /'sʌndi/: Chủ Nhật
Giới từ đi kèm: Khi muốn nói “vào ngày nào trong tuần” thì giới từ “on” sẽ được sử dụng. Ví dụ: “See you on Friday” (Hẹn gặp bạn vào thứ Sáu nhé.)

2. Các tháng trong năm
• January /'ʤænjuəri/ : Tháng một
• February /'februəri/: Tháng hai
• March /mɑ:tʃ/: Tháng ba
• April /’eiprəl/: Tháng tư
• May /mei/: Tháng năm
• June /ʤu:n/: Tháng sáu
• July /ʤu:'lai/: Tháng bảy
• August /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/: Tháng tám
• September /səp'tembə/: Tháng chín
• October /ɔk'toubə/: Tháng mười
• November /nou'vembə/: Tháng mười một
• December /di'sembə/: Tháng mười hai
Giới từ đi kèm: Khi bạn muốn nói đến một việc xảy ra vào tháng nào đó trong năm thì giới từ “in” sẽ được sử dụng. Ví dụ, khi muốn nói “Tôi sinh vào tháng tám” thì tiếng Anh sẽ là “I was born in August.”

3. Các mùa trong năm
• Spring /spriɳ/: Mùa xuân
• Summer /’sʌmə/: Mùa hè
• Fall/Autumn /fɔ:l/ - /'ɔ:təm/: Mùa thu
• Winter /’wɪntər/ : Mùa đông
Giới từ đi kèm: Giới từ “in” đươc thêm vào trước từ chỉ mùa khi bạn muốn nói việc gì xảy ra vào mùa nào. Ví dụ: “It rains more in the winter” (Trời mưa nhiều hơn vào mùa đông.)
 

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715