"What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

  • Trang chủ
  • "What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

"What Time Is It?" (Bây giờ là mấy giờ?)

Hội thoại:

NATASHA: What time is it? We’re going to be late!

 

TONY: It’s a quarter after seven. We’re on time. Don’t panic.

 

NATASHA: But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We’ll never make it there with all this evening traffic.

 

TONY: Sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8:00. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car?

 

Bản dịch:

NATASHA: Bây giờ là mấy giờ rồi? Chúng ta sẽ muộn mất!

 

TONY: Bây giờ là 7h15. Chúng ta sẽ đúng giờ thôi. Đừng hoang mang.

 

NATASHA: Mình đã nghĩ là chúng ta phải có mặt ở nhà hàng vào 7h30 cho bữa tiệc bất ngờ. Chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó với giao thông buổi tối này.

 

TONY: Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Giờ cao điểm gần qua rồi. Dù sao thì bữa tiệc bắt đầu vào lúc 8h. Nhưng mình cần giúp đỡ với các chỉ dẫn . Bạn có thể gọi cho nhà hàng và hỏi họ chúng ta đỗ xe ở đâu không?

 

Từ mới:

  • panic /'pænik/: hoang mang
  • restaurant /'restərʤ:ɳ/: nhà hàng
  • traffic /træfik/: giao thông
  • rush hour /rʌʃ 'auə/: giờ cao điểm
  • direction /di'rekʃn/: sự chỉ dẫn

 

Chú ý:

  • "It's a quarter after seven" là cách nói khác của câu "It's 15 minutes past 7:00". Cả hai đều có nghĩa là “bây giờ là 7h15”.

 

  • "Rush hour" là thời gian trong ngày (thường vào sáng và chiều tối) khi mà đường xá và giao thông bị tắc nghẽn bởi mọi người trở về từ nơi học tập và làm việc trên xe buýt, xe máy, xe ô tô,...

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:55326
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3629
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:2018
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:0616
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3048
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:4310
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:449
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:5111