Hotline: 9090

Chuyên mục luyện nghe tiếng Anh qua video

Nghe hết 5 trình độ, xem được phim không cần phụ đề

Danh sách tất cả các bài nghe
Lesson 36: It's really huge!

Lesson 36: It's really huge!

Trong bài này, bạn sẽ học: Đại từ quan hệ “which”; Câu bị động có “by” (thì quá ...

5627 lượt xem
Lesson 35. Because...

Lesson 35. Because...

Trong bài này, bạn sẽ học: Từ để hỏi + động từ nguyên thể; Mệnh đề với “because”

4536 lượt xem
Lesson 34: I hate working on weekends!

Lesson 34: I hate working on weekends!

Trong bài này, bạn sẽ học: Danh động từ; Câu trả lời ngắn gọn

5554 lượt xem
Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng động từ “have to”; Câu điều kiện với mệnh ...

22937 lượt xem
Lesson 32: Would you like to go?

Lesson 32: Would you like to go?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó đi đâu; Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian

19596 lượt xem
Lesson 31: What's this for?

Lesson 31: What's this for?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ nguyên thể có “to” và danh động từ; Mô tả mục ...

7949 lượt xem
Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách xin lỗi ai đó; Câu yêu cầu với động từ khuyết thiếu; ...

25888 lượt xem
Lesson 29: What do you think?

Lesson 29: What do you think?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết; Động từ khuyết ...

11403 lượt xem
Lesson 28: What are you going to do?

Lesson 28: What are you going to do?

Trong bài này, bạn sẽ học: Thì tương lai với “be going to”; Thì tương lai với “will”

36716 lượt xem
Lesson 27: I've never heard of that!

Lesson 27: I've never heard of that!

Trong bài này, bạn sẽ học: Trạng từ chỉ thứ tự; Hỏi và trả lời về công đoạn làm ...

9424 lượt xem
Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách bày tỏ quan điểm về một điều gì đó; Thì quá khứ đơn ...

14849 lượt xem
Lesson 25: Making Wishes

Lesson 25: Making Wishes

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng “either”; Cách sử dụng động từ “wish”

13398 lượt xem
Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào 2Learn